Připravuji

kniha Život v oblacích i ulitě

Bipolární porucha (Maniodepresivní psychóza) – nejde o život, „jen“ o přežití

Důvodem napsání této knihy je vlastní poznání, že ti, kteří se snaží pacientům pomáhat a studují vysoké školy, nemohou nikdy vysvětlit těm, kteří jsou pacientům oporou, velmi důležité detaily a myšlenkové pochody nemocných, nedokážou poodhalit vlastní svět pacienta, nepopsatelný pocit energie a jistoty, že dokážou v danou chvíli vše, absolutní nic v období deprese ani jejich vlastní fantazijní svět. Kniha nabízí nejen odhalení mozku jako centra všeho dění, odpověď na otázku, zda je opravdu jediným strůjcem všech potíží, ale i ukázku toho, jak lze BAP přeměnit v krásný barevný svět a přitom minimalizovat problémy s tím související. Zároveň otevírá téma hospitalizace nemocných v psychiatrických léčebnách i to, zda má pacient naději, že se v těchto zařízeních dočká pomoci a co u nás z pohledu pacienta bezesporu chybí. Kniha je určena pacientům, jejich blízkým, kterým snad alespoň částečně pomůže a nabídne naději, že i černá může být taková, jakou ji sami chceme vidět, a to vše z vlastního prožitku a náhledu z té druhé strany.  Zároveň je určena i široké veřejnosti, která by si ráda rozšířila své obzory a naučila se alespoň nejzákladnější první psychiatrickou pomoc, která by měla být samozřejmostí.

 

kniha pro děti „Sandeis“

kniha Cesta je divadlo

Stránky papíru se stávají prostorem, kde se střetává neomezená fantazie i různé úhly pohledu na běžné věci i situace nejen hlavních hrdinů, ale i každého čtenáře. Dojdou hlavní postavy knihy poznání, že žádná cesta vlastně nikam nevede a naleznou hranici mezi lidským vědomím, podvědomím a schopností nalézt motivaci bojovat, i když ….je vlatně s kým? Jak velkou roli sehraje divadelní opona a kdo večer ztvární hlavní roli?

 

 

Hermuch Média
Press

Hermuch Média

Lucka Hermína Muchová
Nabízím články, reportáže, rozhovory, fotografie vlastní nebo na míru dle zakázky.
Offer articles, reportages, photos
Počet návštěv: 98250
Total pageviews: 98250
Hermuch Média
Press

Latest posts by Hermuch Média (see all)