O mně

lPsaní je má vášeň i zbraň, způsob jak se vyrovnat s každodenním bojem nejen s okolním světem, ale i svojí vlastní hlavou. Píši o všem co má dle mého názoru smysl , píši o každém, kdo za to stojí.

Své aktuální hnutí mysli při sledování vývoje společnosti ventiluji na iDnes.cz pod názvem Ze života lidu – nahlas, ale v klidu.

Jsem autorkou příběhu dle skutečné události s názvem  Nehroutím se, vždyť žiju! a příběhu Ze života lidu – nahlas, ale v klidu zahrnujících symbolických třicet tři článků, postřehů a komentářů vzniklých v souvislosti na konkrétní události v roce 2014 a začátkem roku 2015.

Miluji divadlo nejen z důvodu, že je snad opravdu posledním místem, kde se lidé ještě poslouchají, ale i z důvodu inspirace a zamyšlení se, jenž přináší do každodenního života.

Fotím vše co mě zaujme, běžné věci i život pronikající pod povrch  k detailům, které běžným okem nevidíme. Objevuji fascinující svět makrofotografie pronikající do hloubky, pod povrch i k detailům, které běžným okem nezaregistrujeme….zvířata, příroda i obyčejné věci tak, jak je obvykle nevnímáme.

To vše a mnohem více ve společnosti terapeutických Teddy králíčků, kteří právě připravují první knihu pro nejmenší čtenáře.

Lucka – Hermuch

Vlastní názor může vyjádřit naštěstí každý. Musíme se však smířit s tím, že chválí se tiše a nadává nahlas. L.H.M. – občas tak trochu z jiného světa….

Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost. B.F.

© Veškeré texty, obrazy a fotografie zveřejněné na www.hermuch.cz podléhají autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Nepodnikám, nabízím své duševní vlastnictví.

wipoWIPO

Podpora tvůrčí činnosti je jednou z hlavních myšlenek Světové deklarace o duševním zdraví (WIPO).  Pramení z přesvědčení WIPO, že lidská vynalézavost, vybavená systémem duševního vlastnictví, je klíčem k vytváření hojnosti, zvyšování životní úrovně a k obohacování našeho celosvětového kulturního dědictví.

Schopnost rozvíjet originální a užitečné myšlenky a představovat si lepší budoucnost urychlovala lidský pokrok od samého počátku prostřednictvím vědeckých objevů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin, lékařské péče a prostřednictvím bohatšího výběru hudby, filmů a knih.

WIPO je svěřen rozvoj všeobecné kultury tvořivosti, v níž je široce využíván systém duševního vlastnictví k posílení hospodářské činnosti a k tvorbě bohatství ku prospěchu všech. Složky systému duševního vlastnictví, jako patenty, ochranné známky a autorské právo, jsou mocné prostředky k pochopení hodnoty tvořivosti a vědomostí pro zvýšení hospodářského a kulturního rozvoje.

Posláním WIPO je podněcovat využívání tohoto systému k realizaci tvůrčího potenciálu, který tkví v nás všech. To přispěje k tomu, aby tento svět byl lepším pro současnou i budoucí generaci.

Světová organizace duševního vlastnictví byla založena v roce 1970 a v roce 1974 se stala specializovanou agenturou OSN. Její úlohou je přispívat k ochraně duševního vlastnictví na celém světě prostřednictvím spolupráce mezi 179 členskými státy a podporovat spolupráci mezi svazy na ochranu duševního vlastnictví.

Nejvýznamnější svazy jsou:

 • Pařížský svaz, oficiálně Mezinárodní svaz na ochranu průmyslového vlastnictví.
 • Bernský svaz, oficiálně Mezinárodní svaz na ochranu literárních a uměleckých děl.

Duševní vlastnictví zahrnuje dvě hlavní odvětví: průmyslové vlastnictví (zejména patenty, ochranné obchodní známky, průmyslový design a označení původu) a autorská práva (zejména na literární, hudební, umělecká, fotografická a audiovizuální díla). WIPO je administrativním orgánem 23 mezinárodních úmluv, z nichž 16 se týká průmyslového vlastnictví a 6 autorského práva.

WIPO má tři řídící orgány:

 • valné shromáždění, které se skládá z členských států WIPO; ty jsou zároveň členy Pařížského nebo Bernského svazu; schází se jednou za dva roky.
 • konferenci, kterou tvoří všechny členské státy, schází se rovněž jednou za dva roky.
 • 79členný koordinační výbor; schází se každoročně.

Program a rozpočet WIPO stanovují vždy na dvouleté období její řídící orgány. Rozpočet pro období 2004-2005 činil 639 milionů švýcarských franků. WIPO má 950 zaměstnanců.

Česká Republika v nejvýznamnějších mezinárodních autorskoprávních úmluvách a smlouvách:

 1. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) se sídlem v Ženevě
  ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 22. 7. 1970)
 2. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 8. 9. 1886 (Pařížská revize 1971); ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 22. 2. 1921)
 3. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě 26. 10. 1961; ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 14. 8. 1964)
 4. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace dne 15. dubna 1994 v Marrakéši; ČR od r. 1995.
 5. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském
  (Ženeva 1996). Smlouva vstoupila v platnost dne 6. března 2002.
 6. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996). Smlouva vstoupila v platnost dne
Hermuch Média
Press

Hermuch Média

Lucka Hermína Muchová
Nabízím články, reportáže, rozhovory, fotografie vlastní nebo na míru dle zakázky.
Offer articles, reportages, photos
Počet návštěv: 98250
Total pageviews: 98250
Hermuch Média
Press

Latest posts by Hermuch Média (see all)