Centra krizové intervence

Lidé v nouzi nepotřebují tolik peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce….Matka Tereza

Centra krizové intervence – neodkladná psychiatrická a psychologická péče

Praha

Pražská linka důvěry
provozní doba: nonstop telefonická krizová pomoc
Tel: 222 580 697
Služby:
Kontakty jsou anonymní, volající nemusí (pokud sám nebude chtít) sdělovat své jméno ani místo pobytu. Hovory nejsou nahrávány, nezobrazuje se ani číslo volajícího. I z těchto důvodů není možné zpětné volání klientovi či reagování na zprávy SMS.
Pražská linka důvěry poskytuje poradenství a krizovou intervenci také online prostřednictvím chatu.
Internetové chatové poradenství (linka důvěry) je k dispozici na adrese www.chat-pomoc.cz
Služby:
chat je anonymní
není nutné zadávat skutečné jméno, pokud si tak nepřejete,
veškerá komunikace je po ukončení chatu automaticky vymazána (na obou stranách),
vždy komunikuje jeden klient s jedním pracovníkem, který se mu plně věnuje,
doporučená maximální délka chat komunikace s jedním klientem v jednom dni je 90 minut
Provozní doba chatu:
pondělí: 15-21 hod.
úterý: 15-21 hod.
středa: 15-21 hod.
čtvrtek: 15-21 hod.
pátek: —–
sobota: 15-21 hod.
neděle: —–
E-mailové internetové poradenství (linka důvěry)
Služby:
internetové poradenství na e-mailové adrese linka.duvery@csspraha.cz
bez omezení pro česky píšící populaci
odpovědi jsou zasílány nejpozději do 5 pracovních dnů
doporučená maximální délka příchozího e-mailu jsou 3 normostrany, nejsou přijímány dokumenty zasílané formou příloh

Krizové centrum RIAPS
provozní doba: nonstop
Tel: 222 580 697, 222 586 768
Chelčického 39, Praha 3
Služby:
lidem vyrovnávajícím se se ztrátou blízké osoby,
lidem vystaveným závažným událostem – obětem trestných činů, hromadných neštěstí aj.
lidem s akutním rozvojem úzkostných či depresivních potíží,
lidem, kteří řeší akutní partnerské či osobní problémy,
lidem s akutním zhoršením stávající psychické poruchy,
lidem s rozvíjejícími se příznaky duševní poruchy, kterým zajišťujeme prvotní péči a kontakty na následnou péči.

Centrum krizové intervence Psychiatrická léčebna Bohnice
provozní doba: nonstop
Centrum nabízí okamžitou pomoc bez nutnosti objednání 24 hodin denně.
Tel: 284016666, 284016110
Ústavní 91, Praha 8
Služby:
lidem, které zasáhla životní pohroma, ztráta zaměstnání, majetku apod.
lidem, u kterých propukají psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu, atd.
lidem, s léčeným psychiatrickým onemocněním – při náhlém zhoršení zdravotního stavu

SOS centrum Diakonie
provozní doba: po-pá: 9–20 hod.
130 zařízení po celé ČR
krizové centrum, internetová poradna (sos@diakoniecce.cz)
Tel: 777 734 173, 222 521 912
Služby:
akutní jednorázová, případně krátkodobá psychologická a sociální pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci

Krizový tým Fokus Praha
provozní doba: po – pá 10:00 – 20:00
Tel: 777 800 983, e-mail: krize@fokus-praha.cz
Libušina 5, Praha 2
Služby:
telefonické, e-mailové a osobní konzultace v prostorách Fokus, tak i v domácím prostředí klientů, pomoc v orientaci ve složité osobní situaci a v jejím řešení, v předcházení a zvládání krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu – pomocí poradenství, bezpečnostních dohod a osobní podpory, pomoc při zprostředkování jiných služeb Fokusu Praha nebo služeb dalších organizací a poskytnutí sociálního poradenství v oblasti dávek, bydlení, práce atd.

Brno

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno
provozní doba: nonstop
Tel: 532 232 078
Jihlavská 20, Brno
Služby:
koedukovaná jednotka pro poskytování krátkodobé intenzivní psychoterapie za lůžkových i ambulantních podmínek v situacích životních krizí, u reaktivních psychických poruch,
pracuje jako stanice nepřetržité psychiatricko-psychologické první pomoci s volným (bezbariérovým) přístupem občanů

Centrum krizové intervence Spondea
provozní doba: ve všední dny 8-18, o víkednu a o svátcích 8-18 na telefonu
Tel: 541235511, 608118088, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Sýpka 1351/25, Brno – sever
Služby:
základní sociální poradenství, psychologická pomoc, sociálně terapeutická činnost, telefonické a chatové poradenství, internetová linka důvěry, zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm

Ostrava

Krizové centrum Ostrava, z.s.
provozní doba: nonstop
Tel: 596110883, 732957193
Ruská 94/29, Ostrava – Vítkovice
Služby:
krizová intervence, psychosociální pomoc, krátkodobá psychoterapie, pobyt na lůžku

Adresář dalších krizových psychosociálních služeb

Hermuch Media
Press

Hermuch Media

Hermuch Media (kompletní autorská činnost Lucka Hermína Muchová)
Nabízím články, reportáže, rozhovory, fotografie vlastní nebo na míru dle zakázky, Mantra ...
Offer articles, reportages, photos, Mantra
Hermuch Media
Press